Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.rekwisietenzolder.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

  • Gebruik van informatie

Rekwisietenzolder.nl streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Rekwisietenzolder.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

  • Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks van websites naar derden bevatten. Rekwisietenzolder.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Rekwisietenzolder.nl aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

  • Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Rekwisietenzolder.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Rekwisietenzolder.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Menu